Bestyrelsen i Puls 3060

Puls 3060’s bestyrelse afholder møde én gang om måneden og korte nyheder fra hvert bestyrelsesmøde lægges løbende op under “Kort nyt fra bestyrelsen”. Nedenfor kan du se hvem der er i bestyrelsen

Torben Klausen

Forperson

Birgitte Goeskjær

Kasserer og bestyrelsesmedlem

Niels Henrik Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Anita Isabella Kraft

Bestyrelsesmedlem

Anna Grethe Højvang Hansen

Bestyrelsesmedlem

Vagn Holmquist

Bestyrelsesmedlem

Lise-Lotte Nellemann Steenberg

Suppleant

Dorte Risborg Høyer

Suppleant