Kort nyt fra bestyrelsen

Vi har brug for DIG …

To af de vigtigste aktiviteter, der bidrager til klubånden, men også til vores synlighed i lokalsamfundet og med nye medlemmer, er Puls 3060 Løbeskole og Puls 3060 Halloweenløb. Desværre er afviklingen af både løbeskolen til august og af halloweenløbet til oktober dybt afhængig af, at vi finder to nye tovholdere til at planlægge og afvikle begge dele. Det er heldigvis de to begivenheder, hvor det er lettest at få medlemmer til at bidrage med den nødvendige frivillighed. Så du er langt fra alene, hvis du melder dig som tovholder. Derudover ved jeg, at både Riitta og Katrin fra hhv. løbeskolen og halloweenløbet vil gøre deres bedste for at overdrage deres erfaring og viden til dem, der skal tage over. Skriv til  formand@puls3060.dk, hvis du har lyst til at høre mere om, hvad opgaverne med de to vigtigste aktiviteter går ud på.

Årets Pulser

Årets pulser vælges af bestyrelsen og er altid en person, der er bredt funderet i klubben. Det er ofte også et medlem, der med sin frivillige indsats spreder sig over flere områder. For 2021 besluttede vi, at Trine Overgaard Østerbye lever fuldt op til dette. I løbet af de to år, hvor Trine har været medlem af klubben, har hun været vidt omkring som træner, holdkaptajn, frivillig bl.a. ved Halloween-løbet, bestyrelsesmedlem og ikke mindst som vores nye webmaster. Et så omfattende frivilligt engagement på så kort tid er næppe set før. Tusind tak til Trine for hendes ihærdighed, flid og ikke mindst smilende væsen.

Kontingentbetaling

Som annonceret tilbage i september 2021 besluttede vi tidligt i 2021 at ændre kontingentopkrævningen. I overgangsperioden blev der opkrævet kontingent sidste gang i oktober 2021 for eksisterende medlemmer, der havde betalingsmåned i oktober. Derefter – som det blev annonceret – vil der først blive opkrævet kontingent igen her i starten af 2022. Nu fra alle medlemmer. Vi beklagede allerede i september, at det i overgangsperioden har betydet, at nogle medlemmer kommer til at betale lidt mere end de 250 kr./år i kontingent. Medlemmer, der har meldt sig ind i november og december skal ikke opkræves igen nu. Hvis det alligevel er sket ved en fejl, eller hvis du som eksisterende medlem er blevet opkrævet både i november og december og nu igen, så skriv til vores kasserer på  regnskab@puls3060.dk, så vil Birgitte redde trådene ud.

Bliv løbetræner

Der er nu mulighed for at uddanne sig som løbetræner gennem DGI og få uddannelsen betalt af klubben med hjælp fra Helsingør Kommune. Se mere om mulighederne i linket i mail fra januar måned, og kontakt Bjarne V Hansen, som er vores formand for trænerudvalget.

Foredrag

Hvis du har et konkret bud på, hvad vi vores næste foredrag i Puls 3060 skal handle om, så skriv til  formand@puls3060.dk, og lad os tale om det. I det foreløbige budget for 2022 har den nuværende bestyrelse sat ekstra penge af til netop dette formål.

Mad og drikke

Der stadig kakaomælk i depotet i Idrætsbyen, som snart skal drikkes. Sig til, hvis dit hold har brug for lidt styrkende efter løb enten på en af vores tre ugentlige træninger eller efter en søndagstur.